Laatst bijgewerkt: 23-09-2021

Onze selectiecriteria

7Onderzochte producten

21Bestede uren

6Beoordeelde onderzoeken

30Verzamelde opmerkingen

Mantelstroomfilters zijn kleine componenten die bromgeluiden in TV-toestellen en audiosystemen voorkomen. Door slechts één component in te brengen, kun je het mantelstroomfilter gebruiken om snel en gemakkelijk bromlussen te elimineren. Met het mantelstroomfilter kun je de geluidskwaliteit van je toestellen aanzienlijk verbeteren met slechts een paar eenvoudige stappen.

Met onze mantelstroomfilter test 2022 willen we je helpen het juiste mantelstroomfilter voor je te vinden. We hebben verschillende modellen en hun belangrijkste kenmerken voor je uitgezocht. In onze test tonen we je de voor- en nadelen van de afzonderlijke ommantelde stroomfilters en maken het je zo gemakkelijker een aankoopbeslissing te nemen.
Belangrijk om te weten

 • Mantelstroomfilters zijn spoelvormige elektrische filters waarmee je bromlussen kunt elimineren.
 • Afhankelijk van de toepassing is een mantelstroomfilter met of zonder galvanische scheiding aan te bevelen.
 • Mantelstroomfilters zijn heel gemakkelijk te installeren. Op deze manier kun je met een paar eenvoudige stappen bromlussen elimineren.

Beste Mantelstroomfilter: Onze selectie

Koop- en beoordelingscriteria voor

ommantelde vloeistoffilters Als je een ommanteld vloeistoffilter zoekt, krijg je te maken met een grote keuze aan verschillende ommantelde vloeistoffilters. Om je beslissing te vergemakkelijken, hebben we hieronder de belangrijkste beoordelingscriteria verzameld. Je kunt je aankoopbeslissing baseren op de volgende criteria:

In de volgende paragrafen leggen we uit wat precies belangrijk is voor de afzonderlijke criteria.

Galvanische isolatie

Het belangrijkste beoordelingscriterium is het type mantelstroomfilter. Afhankelijk van waar je het voor nodig hebt, heb je een filter met of zonder galvanische scheiding nodig.

Mantelstroomfilters met galvanische scheiding werken bij lage frequenties.

Mantelstroomfilters met galvanische scheiding werken in het lage frequentiegebied door de manier waarop ze werken. Mantelstroomfilters zonder galvanische scheiding werken daarentegen in het hoge frequentiebereik.

Vanwege dit verschil zijn ze geschikt voor gebruik op verschillende toestellen. Het type mantelstroomfilter dat je nodig hebt hangt af van het type apparaat dat je hebt. In onze gids gaan we meer in detail in op de speciale eigenschappen van de twee soorten mantelstroomfilters. Daar wordt ook uitgelegd voor welke apparaten je een filter met en zonder galvanische scheiding nodig hebt.

Frequentiebereik

Het frequentiebereik geeft de lengte van de golven aan die het toestel kan zenden. De golflengte bepaalt de toonhoogte van een geluid. Om je een overzicht te geven van de belangrijkste frequentiebereiken, stellen we in de volgende tabel enkele frequentiebereiken en hun eigenschappen voor.

Toonbereik Frequentie Beschrijving
Middenbas 40 – 400 Hertz In dit bereik hebben veel akoestische instrumenten hun laagste grondtoon.
Bovenste bas 100 – 150 Hertz Deze frequentie komt overeen met de basis spraakfrequentie van de mannenstem.
Fundamenteel bereik 150 – 400 Hertz Dit bereik bepaalt de waargenomen warmte en volheid van de klank.
Midden en hoge midden tonen 400 – 2.000 hertz Dit is het bereik van veel akoestische instrumenten. Overaccentuering van dit bereik leidt tot een heldere klank.
Lagere hoge tonen 2.000 – 3.500 hertz Ons gehoor is bijzonder gevoelig in dit bereik. Het frequentiebereik is bepalend voor de weergave van de menselijke stem.
Midden hoge tonen 3.500 – 6.000 hertz Dit frequentiegebied legt de nadruk op sibilanten. Overaccentuering leidt tot een harde, metaalachtige klank.
Hoge tonen 6.000 – 10.000 Hertz Dit is het bovenste hoorbereik van de mens. Met oudere leeftijd kan de bovengrens tot onder de 10.000 hertz dalen. Kinderen kunnen tot 20.000 hertz horen.

Het frequentiebereik van een mantelstroomfilter hangt er vooral van af of het een filter met of zonder galvanische scheiding is. In elk geval moet je ervoor zorgen dat het frequentiebereik van het mantelstroomfilter overeenkomt met het frequentiebereik van je toestel. Het frequentiebereik van je toestel hangt af van het frequentiespectrum dat het weergeeft. Voor apparatuur in het lage frequentiegebied, d.w.z. alle audiosystemen, moet je een filter met galvanische scheiding gebruiken. Voor toestellen in het hoge frequentiebereik, zoals FM radio’s of televisies, zijn mantelstroomfilters zonder galvanische scheiding geschikt.

Aansluitingen

Om ervoor te zorgen dat je het mantelstroomfilter zonder problemen kunt installeren, moeten zijn aansluitingen passen bij de aansluitingen van je toestel. Je hebt verschillende soorten aansluitingen nodig, afhankelijk van het apparaat waarop je het mantelstroomfilter wilt installeren. Het is het beste vooraf uit te zoeken welke aansluitingen je toestel heeft en ervoor te zorgen dat je een mantelflowfilter koopt met compatibele aansluitingen. De meeste apparaten hebben RCA, coaxiale of jack aansluitingen. Mantelstroomfilters zijn er voor al deze soorten verbindingen. Bovendien zijn er ook mantelstroomfilters met gemengde aansluitingen. In deze gevallen hebben de ingangen andere aansluitingen dan de uitgangen.

Transmissieverhouding

Een mantelstroomfilter bestaat uit een transformator. Deze bestaat uit twee spoelen. Op een van deze spoelen wordt een wisselspanning gezet. Dit wordt getransformeerd naar de andere spoel. Dit betekent dat de spanning verhoogd of verlaagd wordt. De transformatieverhouding van de twee spanningen komt overeen met de verhouding van het aantal windingen van de spoelen.

Een overbrengingsverhouding van 1:1 betekent dat de spanning niet getransformeerd wordt. Hij is dus even groot op de tweede spoel als op de eerste. Als je een mantelstroomfilter met een overdrachtsverhouding van 1:1 op 1 wisselspanning aansluit, komt er aan de andere kant 1 volt uit. Deze relatie is belangrijk omdat elektrische apparaten een bepaalde spanning nodig hebben en slechts een bepaalde maximale spanning kunnen verdragen.

Dus als de binnenkomende stroom overeenkomt met de spanning die je apparaat nodig heeft, moet het filter een transmissieverhouding van 1:1 hebben.

Impedantie

Impedantie, ook wel wisselstroomweerstand genoemd, is een elektrische weerstand in de wisselstroomtechniek. Het geeft de verhouding aan tussen de elektrische spanning en de stroomsterkte. In de akoestiek is impedantie een maat voor de weerstand die de voortplanting van geluidsgolven vermindert. Als de ingangsimpedantie van een apparaat niet overeenkomt met de impedantie van de lijn, treden reflecties op.

Dit vermindert de vermogensoverdracht en leidt tot resonantieverschijnselen. Dit kan leiden tot een niet-lineaire frequentierespons. Natuurkundig gezien is impedantie de verhouding tussen de stroom die door een verbruiker getrokken wordt en de stroom die aan de verbruiker gemeten wordt.

Shopgids: Vragen die je moet behandelen voor je een mantelstroomfilter koopt

Voor je een mantelstroomfilter koopt, zijn er enkele factoren waarmee je rekening moet houden. In de volgende paragrafen hebben we enkele belangrijke aspecten uitgekozen en ze in detail uitgelegd.

Wat is er bijzonder aan een mantelstroomfilter en welke voordelen biedt het?

Mantelstroomfilters zijn componenten die brom in het geluidsbereik, storende balken in AV-apparatuur en de voortplanting van stoorsignalen in het hoge frequentiebereik verhinderen. Ze hebben een aarde- of aardverbinding die brom voorkomt.

Het mantelstroomfilter leidt tot een elektrische ontkoppeling van de apparaten. Naast het voorkomen van bromlussen kunnen mantelstroomfilters bij coaxiale kabels ook de voortplanting van ongewenste common-mode signalen uit hoge frequentie bereiken voorkomen.

Mantelstromfilter-1

Mantelstroomfilters helpen je om aardlussen te vermijden. Zo kun je genieten van je favoriete muziek in goede kwaliteit. (Image source: John Pratt / unsplash)

Mantelstroomfilters zijn heel gemakkelijk te installeren. Je kunt ze eenvoudig tussen de verbindingskabel en je toestel steken. Zo hoef je geen kabels of aansluitingen te veranderen. Het mantelstroomfilter is slechts een extra verbindingsdeel.

Wanneer is een mantelstroomfilter nodig?

Brom kan voorkomen in verband met eindapparatuur en antennesignalen. In principe zijn er veel redenen voor brommen en andere storende geluiden. Als de brom veroorzaakt wordt door dubbele aarding, kun je hem elimineren met een mantelstroomfilter. Voordat je een mantelstroomfilter koopt, moet je andere storingsbronnen uitsluiten. Mogelijke oorzaken van storend zoemen zijn bijvoorbeeld

 • Het ontbreken van een aarde
 • Te veel aardes
 • Straling van transformatoren of netkabels

Als satelliet- of tunerkabels in de buurt van je toestel gelegd worden, kan dat tot dubbele aarding leiden. Dit veroorzaakt bromlussen. Je kunt dit probleem oplossen door een mantelstroomfilter in de antenne-aansluiting te plaatsen.

Voor welke apparaten kan ik een mantelstroomfilter gebruiken?

De functie van een mantelstroomfilter is niet verbonden met specifieke apparaten. Het is een onderdeel voor de bedrading van twee apparaten. Daarom kun je het in principe overal installeren waar het als onderdeel functioneert. Het is zinvol om een mantelstroomfilter te plaatsen in audio- en televisie-apparatuur. Omdat bromlussen vaak ontstaan door dubbele aarding in verband met antennesignalen, heeft een mantelstroomfilter geen zin voor andere toestellen.

Mantelstromfilter-2

Dubbele aarding komt vaak voor in verband met antennesignalen. Dit veroorzaakt bromlussen, die met mantelstroomfilters verholpen kunnen worden.
(Image source: Mollie Sivaram / unsplash)

Je kunt mantelstroomfilters gebruiken voor bijna alle TV’s en audiosystemen. Mantelstroomfilters werken zowel voor TV-toestellen met antenneontvangst als voor TV-toestellen met kabelontvangst.

Welke soorten mantelstroomfilters zijn er?

Mantelstroomfilters worden hoofdzakelijk onderscheiden in filters met en zonder galvanische scheiding. In de volgende paragrafen gaan we meer in detail over beide soorten en laten we je zien wat hun voor- en nadelen zijn.

Mantelstroomfilters met

galvanische scheiding Galvanische scheiding betekent dat er geen manier is waarop een ladingsdrager van het ene circuit in het andere kan stromen. Er is geen elektrisch geleidende verbinding tussen twee circuits met galvanische scheiding. Om toch signalen tussen de schakelingen uit te wisselen, worden magnetische velden, infrarode straling of ladingsverschuivingen gebruikt. Mantelstroomfilters met galvanische scheiding zenden signalen door via magnetische velden. Ze werken daarom via transformatoren.

Daarom worden ze ook isolatietransformatoren genoemd. Door de galvanische scheiding kunnen ze geen gelijkstroom overbrengen. Via hun transformator beïnvloeden scheidingstransformatoren de bovenste en onderste afsnijfrequentie. Een scheidingstransformator kan leiden tot niet-lineaire vervormingen die de signaalkwaliteit aantasten. Mantelstroomfilters met galvanische scheiding zijn geschikt voor de transmissie van analoge en digitale audiosignalen vanwege hun lage frequentie.

[/cross_list]

Voordelen
 • geen elektrische stroom op de mantel
 • potentiaalscheiding
 • voorkomt elektromagnetische storing
 • vermijdt bromlussen
Nadelen

niet-lineaire vervorming mogelijk; alleen voor wisselstroom

mantelstroomfilters zijn zeer geschikt voor de transmissie van audiosignalen. Ze worden gebruikt voor signaaloverdracht in het lage frequentiegebied.

Mantelstroomfilters zonder galvanische scheiding

Mantelstroomfilters zonder galvanische scheiding worden ook wel capacitieve koppelaars of aardingsisolatoren genoemd. Capacitieve koppelingen werken via koppelcondensatoren die in de signaalweg en in de massaverbinding aangebracht zijn. Alleen stromen met een frequentie van 5 megahertz of meer kunnen door aardisolatoren stromen. Hum-stromen vallen niet binnen dit frequentiebereik. De bovengrensfrequentie van capacitieve koppelingen is 1 Giga Hertz. UHF signalen vallen ook in dit spectrum.

Dit maakt de transmissie van FM radio en zowel analoge als digitale televisieontvangst mogelijk. Kabeltelevisie kan ook via massascheiders worden doorgegeven. Capacitieve koppelingen zijn niet geschikt voor in de handel verkrijgbare satellietontvangers omdat laagfrequente stuursignalen en de voedingsspanning voor de LNB tegelijk moeten worden doorgegeven.

Voordelen
 • rimpelstromen onderdrukken
 • geschikt voor FM radio
 • geschikt voor analoge en digitale TV-toestellen
Nadelen
 • niet geschikt voor in de handel verkrijgbare satellietontvangers

Mantelstroomfilters zonder galvanische scheiding zijn geschikt voor het zenden van antennesignalen en signalen in het hoge frequentiebereik.

Voor welke aansluitingen zijn mantelstroomfilters geschikt?

Mantelstroomfilters zijn verkrijgbaar met drie verschillende soorten aansluitingen. In de volgende tabel laten we je zien waarvoor elk geschikt is.
Aansluiting Geschikt voor
RCA Audio-aansluitingen
Coaxiaal Antenne-aansluitingen
Jack Luidsprekers / Laptops / Smartphones

AUX aansluitingen hebben ofwel een jack of een RCA aansluiting. Je moet er zeker van zijn dat de aansluitingen van je muziekinstallatie compatibel zijn met de aansluitingen van het ommantelde stroomfilter.

Welke alternatieven zijn er voor het mantelstroomfilter?

Als je geen mantelstroomfilter wilt kopen, zijn er twee alternatieve manieren om bromlussen te voorkomen. We laten je deze zien in de volgende secties.

Kabels met ingebouwde mantelstroomfilters

Je kunt kabels met ingebouwde mantelstroomfilters kopen in elektrowinkels of online. Vervang je huidige verbindingskabel en vermijd aardlussen door de geïntegreerde mantelstroomfilter te gebruiken. Het voordeel van deze oplossing is dat je geen extra component in je verbinding hebt. Kabels met ingebouwde mantelstroomfilters zijn echter aanzienlijk duurder dan mantelstroomfilters.

Hoe installeer ik een mantelstroomfilter?

Mantelstroomfilters zijn insteekverbindingen die je eenvoudig in bestaande verbindingen kunt steken. We hebben een lijst van mogelijke varianten voor je samengesteld in de volgende lijst.

 • Bij TV-toestellen kun je mantelstroomfilters aanbrengen tussen de antennekabel en de antennecontactdoos. Daar filtert een capacitieve koppelaar alle signalen die niet bij het TV toestel horen.
 • Voor audiosystemen kun je het filter tussen de verbindingskabel en het apparaat plaatsen. Ook hier filtert het mantelstroomfilter ongewenste signalen weg.
 • Voor radio’s is het geschikt om hem te installeren tussen de contactdoos en de radio-antennekabel.

In principe zou het niet uit moeten maken waar je het mantelstroomfilter installeert. Zo vermijd je aardlussen op elk punt tussen het toestel en de antenne.

Conclusie

Mantelstroomfilters zijn praktische componenten. Ze elimineren bromlussen en zijn heel gemakkelijk te installeren in bestaande verbindingen. Zo kun je hinderlijke bromgeluiden uitbannen en weer genieten van een goede geluidskwaliteit van je apparatuur. Mantelstroomfilters zijn geschikt voor zowel geluidsinstallaties als televisieaansluitingen.

Mantelstroomfilters met galvanische scheiding zijn zeer geschikt voor audiosystemen, terwijl filters zonder galvanische scheiding geschikt zijn voor hoge frequentiebereiken, zoals televisies. Mantelstroomfilters zijn er met verschillende aansluitingen. Je vindt dus beslist het juiste filter met de juiste verbindingen voor je toestel.

Beeldbron: Chaimala / 123rf

Waarom kun je me vertrouwen?

Recensies